Yapı Mühendisliği

Mimari mühendislik veya yapı mühendisliği, bina ve yapı tasarımı ve teknolojisi prensiplerine dayalı bir inşaat mühendisliğidalıdır. Çelik yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiği başlıca uzmanlık alanlarıdır.

Yapı mühendisi önce yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir.Yapının inşaatinde kullanılacak malzeme, yapının türü ve cinsine göre seçilir. Daha sonra yapılacak yapı matematiksel modele dönüştürülür. Yapıda dış etkilerden oluşan kuvvetler matematiksel ve idealleştirilmiş model üzerinde, değişik yöntemlerle hesaplanır.

Yapı mühendisi yapılacak yapıya etkiyen kuvvetleri hesapladıktan sonra yapı elemanlarını boyutlandırmaya başlar. Boyutlandırmasırasında fizik kuralları dışında önceden belirlenmiş olan yönetmeliklere başvurulur.

Bir mimari mühendis şu şekillerde tanımlanabilir:

  • Yapısal, mekanik, elektrik, inşaat veya diğer tasarım ve yapı mühendisliği alanlarında bir mühendistir.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel lisanslı bir mühendislik dalıdır.
  • Resmen bazı ülkelerde, bir profesyonel mimar ile eşanlamlı olarak kullanılabilmektedir.

Yapı mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır.

  • Belirli güvenlik: Yönetmeliklerde belirtilen emniyetli yükleme sınırı.
  • Yeterli rijitlik: Değişik oturmaları önlemek, sehim şartlarını sağlamak, hesaplarda yapılan mesnet kabullerine uygun imalat yapmak.
  • Ekonomiklik: Boyutları güvenli tarafta kalmak şartıyla, en az maliyetli bir biçimde belirlemek.