Serbest Vuruşlar

Direkt serbest vuruş

Aşağıda belirtilen ihlallerden birisi hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yapılırsa, karşı takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

 1. Rakibe atılan tekme veya tekme atmaya teşebbüs ederse,
 2. Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
 3. Rakibin üstüne sıçrarsa (kasıtlı olarak yaparsa),
 4. Rakibe şarj yaparsa,
 5. Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
 6. Rakibini iterse,
 7. Rakibe ayakla müdahale ederse.

Bir oyununun aşağıdaki 3 ihlalden birini yapması durumunda ise rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

 1. Rakibini tutarsa,
 2. Rakibe tükürürse,
 3. Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

Yukarıdaki ihlallerin herhangi biri bir oyuncu tarafından, kendi ceza alanı içerisinde yapılırsa; diğer takım lehine penaltı vuruşu verilmektedir.

Endirekt serbest vuruş

Kaleci, kendi ceza sahasında aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

 1. Topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa,
 2. Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa tekrar eliyle dokunursa,
 3. Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,
 4. Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa.

Bir oyuncunun, hakemin kanaatine göre aşağıdaki ihlallerden birini yapması durumunda rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir:

 1. Tehlikeli bir tarzda oynarsa,
 2. Rakibinin ilerlemesine mani olursa,
 3. Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,
 4. Oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyunun durdurulmasına neden olan bir ihlalde bulunursa.