Pervaz

Pervaz
  • Kapı ve pencerelerin kenarlarında yer alan ensiz ikincil çerçeve.
  • Camları kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış, pencere pervazları kararıp içten içe çürümüş, yaşlı duvarları koyu yeşil yosunlarla örtülmüş ve kanatlı demir kapısı sankı sonsuza kadar kapanmış gibi duran bu konağın önünde amaçsızca dolaşırken buldum kendimi." - Ahmet Ümit, Sis ve Gece
  • Pencerenin pervazına oturup tekrar gökyüzüne baktım. ( S. F. Abasıyanık )