Padişah Listesi

Tüm Osmanlı padişahları listelenmiştir. Hüküm sürdükleri yıllar ve kaç yıl hüküm sürdükleri isimlerinin yanında yazmaktadır.

1– I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl

2– Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl

3– I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl

4– Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl

5– Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl

6– II. Murat (1421-1444)1.Dönem  (1446-1451)2.Dönem

7– Fatih Sultan Mehmet (1444-1446) 1.Dönem   (1451-1481) 2.Dönem

8– II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl

9– Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl

10– Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl

11– II. Selim (1566-1574) 8 yıl

12– III. Murat (1574-1595) 21 yıl

13– III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl

14– I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl

15– I. Mustafa (1617-1618)1.Dönem (1622-1623) ikinci dönemidir

16– II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl

17– IV. Murat (1623-1640) 17 yıl

18– I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl

19– IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl

20– II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl

21– II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I

22– II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl

23– III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl

24– I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl

25– III. Osman (1754-1757) 4 yıl

26– III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl

27– I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl

28– III. Selim (1789-1807) 8 yıl

29– IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl

30– II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl

31– Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl

32– Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl

33– V. Murat (1876) 3 ay

34– II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl

35– V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl

36– VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl