Osmanlı İmparatorluğu Padişahları

Osman Gazi (1281-1326)
Orhan Gazi(1326-1359
Murat Hüdavendigar(1359-1389)
Yıldırım Bayezid(1389-1403)
Mehmed Çelebi(1413-1421)
II.Murad (1421-1451)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatih Sultan Mehmed(1451-1481)
II.Bayezid(1481-1512)
Yavuz Sultan Selim(1512-1520)
Kanuni Sultan Süleyman(1520-1566)
II.Selim(1566-1574)
III.Murad(1574-1595)

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Mehmed(1595-1603)
I.Ahmed(1603-1617)
I.Mustafa(1617-1618 ve 1622-1623)
Genç Osman(1618-1622)
IV.Murad(1623-1640)
I.İbrahim(1640-1648)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Mehmed(1648-1687)
II.Süleyman(1687-1691)
II.Ahmed(1691-1695)
II.Mustafa(1695-1703)
III.Ahmed(1703-1730)
I.Mahmud(1730-1754)

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Osman(1754-1757)
III.Mustafa(1757-1774)
I.Abdülhamid(1774-1789)
III.Selim(1789-1807)
IV.Mustafa(1807-1808)
II.Mahmud(1808-1839)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Abdülmecid(1839-1861)
Sultan Abdülaziz(1861-1876)
V.Murad(Mayıs-Ağustos 1876)
II.Abdülhamid(1876-1909)
Mehmed Reşad(1909-1918)
Vahdeddin(1918-1922)