Makine Mühendisliği

 • Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

 

Ana faaliyet alanları
 • Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, vidalı veya pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.
 • Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçedönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.
 • Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.
Makine mühendisliği programı
 • Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.

Program;

 • Mekanik bilimi,
 • Nanomekanik,
 • Makine teorisi ve dinamiği,
  • Mekanizma tekniği
  • Makine dinamiği
  • Mekanik titreşimler
  • Otomatik kontrol
   • Endüstriyel hidrolik
   • Endüstriyel pnömatik
   • Robotik
   • Mekatronik
 • Isı ve Enerji Bilimi,
  • Termodinamik
  • Isı transferi
  • Isıtma-Soğutma-İklimlendirme (HVAC)
  • Akım makineleri
   • Hidrolik makineler
   • Termik turbomakineler
  • İçten yanmalı motorlar
   • Motor tasarımı
   • Motorlu taşıtlar
 • Malzeme bilimi,
  • Malzeme bilgisi
  • Mühendislik malzemeleri
  • Malzeme muayeneleri
  • Kompozit malzemeler
 • Konstrüksiyon,
  • Teknik resim
  • Makine elemanları
  • Transport tekniği
  • Triboloji (Yağlama tekniği)
 • İmalat,
  • İmal usulleri
   • Talaşlı imalat yöntemleri
   • Kaynak Bilgisi
   • Döküm Bilgisi
   • Plastik Şekil Verme yöntemleri
  • Ölçme tekniği
 • Mekanik tesisat
 • Mühendislik Matematiği
  • Sonlu Elemanlar Yöntemi,.. vs. derslerden oluşur.
Makine mühendislerinin çalışma alanları
Çalışma alanı
Makine mühendisinin görevi
Biyoteknoloji Ar-Ge'den sorumlu mühendis
İmalat sanayi Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
İmalattan sorumlu mühendis
Kalite kontrolden sorumlu mühendis
İnşaat sektörü Dizayndan sorumlu mühendis
Kimya, Gıda ve İlaç sanayi Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Enerji sektörü Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
İşletmeden sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Lojistikten sorumlu mühendis
Tekstil sektörü Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Satış Pazarlama Satış mühendisi
Servis Hizmetleri Servis mühendisi
Mühendislik ofisleri Dizayndan sorumlu mühendis